Πόσο Σημαντικό Είναι Το Branding Για Μια Επιχείρηση.

Το Branding είναι κάτι πολύ περισσότερο από το λογότυπο, την παλέτα χρωμάτων και τα γραφιστικά. Είναι ολόκληρη η ταυτότητα μιας επιχείρησης.Αποτελεί ένα οδηγό για την “προσωπικότητα” της εταιρείας και περιλαμβάνει φράσεις, χαρακτηριστικά, το ύφος, τον τόνο και τα είδη λεκτικού που θα χρησιμοποιούνται στη διαδικτυακή παρουσία μιας επιχείρησης. Σκοπός της εταρικής ταυτότητας είναι να κάνει […]