6 Λάθη που Κάνουν οι Επιχειρήσεις στο Marketing

Λαθη στο Marketing

Ανεξάρτητα από το τι είδους επιχείρηση έχεις, κάποια λάθη είναι αναπόφευκτα. Ειδικά οι νέες επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν ένα σωρό προκλήσεις, κυρίως όσον αφορά το digital marketing. Ένα βασικό μειονέκτημα των περισσότερων επιχειρήσεων είναι ότι δεν έχουν κάνει τις απαραίτητες δοκιμές και δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν πότε και πώς θα πρέπει να επενδύσουν τα […]